NÄSTAN 90% AV ALLA 
DATAINTRÅNG ORSAKAS AV ANVÄNDARMISSTAG 

58% AV ANVÄNDARNA 
DELAR KÄNSLIG INFORMATION AV MISSTAG 

78% SKULLE UNDVIKA 
FÖRETAG SOM HAR HAFT ETT DATAINTRÅNG 

ETT DATAINTRÅNG KAN LEDA TILL EKONOMISK FÖRLUST OCH ALLVARLIGA SKADOR PÅ ETT FÖRETAGS RYKTE 

Gör informationssäkerhetsutvärderingen 

OAVSETT VILKEN TYP AV SMÅFÖRETAG DU HAR, SÅ HAR DATA ALDRIG VARIT MER VÄRDEFULL 

Teknologi ger dig möjlighet att dela och förflytta data på en bärbar dator eller en mobil enhet. Men alla dessa möjligheter utsätter din organisation för risken att förlora känslig data. 

Gör informationssäkerhet-
sutvärderingen 

OAVSETT VILKEN TYP AV SMÅFÖRETAG DU HAR, SÅ HAR DATA ALDRIG VARIT MER VÄRDEFULL 

Teknologi ger dig möjlighet att dela och förflytta data på en bärbar dator eller en mobil enhet. Men alla dessa möjligheter utsätter din organisation för risken att förlora känslig data. 

ETT DATAINTRÅNG KAN LEDA TILL EKONOMISK FÖRLUST OCH ALLVARLIGA SKADOR PÅ ETT FÖRETAGS RYKTE 

Security as a Service, powered by Microsoft 365 keeps your data and tools and resources accessible and more secure.

Microsoft 365 Business sammanför förstklassig produktivitet från Office 365 med avancerade säkerhets- och enhetshanteringsfunktioner.

En integrerad lösning för att skydda ditt företag 

SKYDDA MOT SÄKERHETSHOT 

SKYDDA FÖRETAGSDATA MOT LÄCKOR 

KONTROLLERA TILLGÅNG TILL FÖRETAGSINFORMATION 

SKYDDA FÖRETAGSDATA MOT LÄCKOR 

KONTROLLERA TILLGÅNG TILL FÖRETAGSINFORMATION 

SKYDDA MOT SÄKERHETSHOT 

Data Sekretesspolicy  | Användarvillkor Stämpel
© 2018 ALSO Cloud Marketplace

Data Sekretesspolicy  | Användarvillkor Stämpel
© 2018 ALSO Cloud Marketplace

Data Sekretesspolicy  | Användarvillkor Stämpel
© 2019 ALSO Cloud Marketplace

Data Sekretesspolicy  | Användarvillkor Stämpel
© 2018 ALSO Cloud Marketplace