Szczegóły oferty

Pobierz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Oferty Windows Virtual Desktop

Oferta podlega następującym dodatkowym warunkom i ograniczeniom:

 • Nowym klientom przysługuje nawet 30 procent zniżki na koszty przetwarzania Windows Virtual Desktop w przypadku maszyn wirtualnych serii D i Bs przez maksymalnie 90 dni, w przypadku korzystania z natywnego rozwiązania Microsoft i skorzystania z oferty przed 30 czerwca 2021r.  Zniżka może być zróżnicowana bądź odmienna w poszczególnych regionach, w zależności od wyboru partnera bądź odsprzedawcy realizującego ofertę w Państwa imieniu. 
 • Oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych klientów rozpoczynających po raz pierwszy korzystanie z Windows Virtual Desktop w okresie obowiązywania oferty promocyjnej Windows Virtual Desktop z subskrypcją platformy Azure. 
 • Oferta nie jest obecnie dostępna dla klientów w Chinach ani w związku z wdrożeniami Microsoft Azure Government, niezależnie od lokalizacji. Klienci rządowi obejmują wszystkie szczeble administracji – krajową, federalną, stanową, miejscową itd. – oraz mogą obejmować instytucje edukacyjne i szpitale. Oferta jest dostępna dla klientów rządowych przeprowadzających wdrożenie w ramach usług komercyjnych Microsoft Azure. 
 • Oferta nie jest dostępna dla klientów korzystających z Windows Virtual Desktop wraz z usługami zarządzania Citrix albo VMware. 
 • Dana organizacja może skorzystać z Oferty tylko raz (wg danych rozliczeniowych). Jeśli Państwa organizacja korzystała z Windows Virtual Desktop przed udostępnieniem Oferty albo skorzystała z Oferty za pośrednictwem innej subskrypcji z wykorzystaniem tych samych danych rozliczeniowych, organizacja nie może skorzystać z Oferty. Jeśli stwierdzimy, że nie przysługuje Państwu możliwość skorzystania z Oferty, zostaną naliczone standardowe stawki za korzystanie z Azure. 
 • Oferta dotyczy wyłącznie maszyn wirtualnych zarejestrowanych w usłudze Windows Virtual Desktop jako hosty sesji. Zostaną naliczone standardowe stawki za wszelkie inne korzystanie w środowisku Windows Virtual Desktop. 
 • Oferta obejmuje wyłącznie wszystkie maszyn wirtualnych serii Bs i D. Oferta nie obejmuje żadnych innych klas maszyn wirtualnych. 
 • Oferta obejmuje korzystanie z abonamentu, w ramach którego zostanie zrealizowana. 
 • Wszystkie inne standardowe ceny i warunki dotyczące maszyn wirtualnych pozostaną niezmienione. 
 • Oferta nie podlega przeniesieniu ani nie może być przedmiotem sprzedaży, cesji ani innego przeniesienia. 
 • W przypadku naruszenia tego Regulaminu Oferta ulega unieważnieniu. 
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje w pełnym zakresie dopuszczonym miejscowym prawem. Jeśli sąd bądź trybunał arbitrażowy uzna, że Microsoft nie przysługuje możliwość dochodzenia wykonania części niniejszego Regulaminu w niniejszym brzmieniu, części te zostaną uznane za zastąpione podobnymi wykonalnymi postanowieniami zgodnie z obowiązującym prawem (albo jeśli właściwy miejscowo są albo trybunał arbitrażowy nie dokonana zmiany tego Regulaminu, taka część będzie miała charakter rozłączny względem całości postanowień), przy czym pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy. 
 • Nieprzyjęcie tego Regulaminu oznacza brak możliwości skorzystania z Oferty. 
 • W dowolnym momencie można zrezygnować, poprzez (i) wyrejestrowanie swoich maszyn wirtualnych; w tym przypadku będą obowiązywać następnie standardowe stawki dla maszyn wirtualnych, albo (ii) usunięcie bądź cofnięcie przydziału swoich maszyn wirtualnych; w tym przypadku nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty za maszyny wirtualne; jednakże w dalszym ciągu konieczne będzie uregulowanie na rzecz Microsoft wszelkich opłat należnych do momentu usunięcia bądź cofnięcia przydziału maszyn wirtualnych. 
 • Partnerzy korzystający z oferty w imieniu klientów przekażą ten regulamin do wiadomości klientów, w imieniu których będą realizować ofertę.