Data Privacy Statement  | Terms of Use Imprint
© 2021 ALSO Cloud Marketplace

Извършете плавен преход към плана за Azure

Влезте във връзка с нас, за да научите повече

Загърбете старото, прегърнете новото

Microsoft описва промяната като „ново търговско изживяване“. Планът за Azure като цяло ще опрости работата по плащанията и ще оптимизира контрола на разходите. Простичко обяснено, той ще действа като контейнер, в който може да се поставят един или повече абонаменти за Azure. Ние от ALSO помагаме с удоволствие на нашите партньори да извършат тази промяна.

ФАЗА 1

От 21 юни 2021 г. новите клиенти в програмата Azure Cloud Solution Provider (Доставчик на облачни решения Azure) ще бъдат включени автоматично в новия план за Azure.

За съществуващите абонаменти за Azure ще се вземат индивидуални решения.

Microsoft развива абонаментния си пакет за Azure, за да предостави добавена стойност, опростено ценообразуване и пределно просто споразумение както за партньори, така и за клиенти. Ние от ALSO скоро ще прехвърлим нашите партньори от текущия абонамент за Azure към плана за Azure при спазване на всички срокове. Първата фаза от мигрирането към плана за Azure започна през юли 2021 г.

От 1 февруари 2022 г. стимулите няма повече да са в сила за старите планове.

В този момент е важно да поговорите с клиентите си за новия план за Azure и неговите предимства. Уверете се, че отговаряте на изискванията (най-малко „сребърно“ ниво на компетентност) за получаване на стимули по новия план. Можете да си осигурите отстъпката по програмата CSP, като извършите мигриране на клиентите си чрез ACMP.

ФАЗА 2

Накрая ще се извърши мигриране на всички останали клиенти от първоначалното предложение за Azure към новия план за Azure. Вие ще разберете рано и какъв е крайният срок за фаза 3.

ФАЗА 3

Преходът към плана за Azure няма да се извърши изведнъж. Важно е обаче да сме наясно какво следва и да бъдем проактивни при мигрирането към новия план. Тези, които са със стари планове след фаза две, няма повече да получават стимули или отстъпки по програмата CSP.

Преход в три фази

Не чакайте, за да извършите прехода. Влезте във връзка с нас, за да научите повече за плана за Azure.

Диаграмата по-долу пояснява допълнително плана за Azure и абонамента за Azure. Кои са основните разлики?

Не пропускайте възможността, преминете към плана за Azure

Бързото преминаване към плана за Azure е възможност за разрастване на бизнеса. За партньори, при които фокусът е върху Azure и които искат бързо да се адаптират: имате възможност:

Да получавате лесно достъп до управлението на абонамента си в портала на Azure

Да видите стандартизираната ценова листа за партньори — добавена прозрачност

Да извършите лесно диверсифициране чрез други модели на продажби (EA, CSP, директен и т.н.)

Да получите по-добър общ поглед върху управлението на цените в Azure за CSP

Прозрачно ценообразуване на база на месечния обменен курс на щатския долар

Предлагаме пълни подробности за прехода при Azure (уебинар при поискване)

Искате да получите повече познания за прехода при Azure? Пълният процес на мигриране е описан подробно в нашата Бяла книга.

Свържете се с насПрочетете Бялата книгаДопълнителна информация